POKRZYWA ŻEGAWKA

Grecka pokrzywa żegawka BIO
Urtica urens

Panaceum wedłóg Hipokratesa!