Άγρια τριανταφυλλιά

Άγρια τριανταφυλλιά
Rosa canina